Woning huren

Hier kunt u alle informatie vinden over verschillende huurcontracten. Bent u van plan een woning of kamer te gaan huren? Of wilt u juist een ruimte gaan verhuren? Dan bent u hier aan het juiste adres.

We hebben niet dagelijks met huurcontracten te maken. Daar komt bij dat elk huurcontract anders is. In elk huurcontract moeten echter wel bepaalde dingen vermeld worden. Zo moet er altijd instaan om welke ruimte het gaat, wat de kosten zijn, wat de duur is en wat de afspraken zijn waaraan huurder en verhuurders zich moeten houden. Het is belangrijk dat u weet hoe huurcontracten in elkaar zitten voordat u er één gaat opstellen of ondertekenen. Het is verstandig om van te voren zoveel mogelijk informatie in te winnen over de inhoud van een huurcontract. Wanneer u fouten maakt of aspecten over het hoofd ziet kan dit u nog duur komen te staan. Het is daarom belangrijk dat u ervoor zorgt dat het contract juridisch geldig is en dat u heel duidelijke afspraken maakt. Wanneer u gaat huren is het aan te raden om het contract grondig door te lezen en het te laten nakijken door iemand die verstand heeft van huren. Ga bij het huren van een nieuwe ruimte altijd na of de verhuurder betrouwbaar is en teken het contract niet als u dingen niet vertrouwt. Neem geen overhaaste beslissingen en lees het contract eerst goed door voordat u ondertekent. Een aantal verhuurders stellen onredelijke eisen of laten u veel te veel betalen. Wanneer u het contract tekent wordt er in de meeste gevallen vanuit gegaan dat u op de hoogte bent van de eisen en hier akkoord mee bent gegaan. Wanneer u in het verleden al meerdere malen een contract heeft ondertekend of heeft laten ondertekenen, waarna het huren voorspoedig is verlopen, wil dat nog niet zeggen dat dit in de toekomst opnieuw het geval zal zijn. Iedere (ver)huurder is anders en u weet nooit hoe de relatie dit keer zal verlopen. Schrijf of controleer het contract altijd opnieuw en voeg indien nodig hier en daar wat aanpassingen toe. Iedere huursituatie is namelijk anders. Een kloppend en rechtsgeldig huurcontract is de basis van een prettige huurrelatie tussen huurder en verhuurder.

Huurcontract Voorbeeld

Als u een huurcontract gaat tekenen of moet opstellen is het fijn van te voren te weten hoe zo’n contract er ongeveer uitziet. Een huurcontract voorbeeld kan dan goed van pas komen.

Zo zijn er verschillende soorten huurcontracten. Zo is er een huurcontract voor woonruimte, kamer, winkelruimte, kantoorruimte en een parkeerplaats. U doet er verstandig aan om het huurcontract, alvorens te gaan tekenen, goed door te nemen. Indien er punten zijn die u niet begrijpt of waarvan u vindt dat ze veranderd moeten worden, moet u dit aankaarten bij de verhurende partij. De verhuurder kan u het één en ander uitleggen. Wanneer u er niet uitkomt met de verhuurder, kunt u besluiten een tussenpersoon in te schakelen. De tussenpersoon zal het gesprek in goede banen leiden.

Er zijn een paar onderdelen van een huurcontract die bijna in elk contract aanwezig dienen te zijn. Zo staat er in elk contract wie de huurder en verhuurder is. Verder staat er wat de huurprijs en de hoogte van de borg is. Ook staat het adres en een omschrijving van het gehuurde in het contract. Een volgend punt is de datum van ingang van het huurcontract. Tevens moet er in het contract het tijdstip en wijze van betaling staan. Indien van toepassing, staan de gemaakte afspraken over de onderhoudsverplichtingen ook in het huurcontract. Verder zullen er bepaalde huisregels instaan en als laatst dienen de handtekeningen van de huurder en verhuurder in het contract te staan.

Het is verstandig de contracten aandachtig te bestuderen. Zo voorkomt u dat u iets ondertekend waar u niet achter staat.

Huurcontract Woning

Nog niet van plan een woning te kopen? Dan kunt u gaan huren. Bij een huurwoning betaalt u een bepaald huurbedrag per maand en tekent u een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. In dit huurcontract staan alle voorwaarden en regels waaraan de huurder en de verhuurder zich moeten houden.

Woning huren

Een woning huren kan op veel verschillende manieren. U kunt bijvoorbeeld zelf op zoek gaan via internet of brochures of u kunt een makelaar een zoekopdracht geven. Een andere mogelijkheid is, is dat u staat ingeschreven bij een bepaalde sociale woningbouw. Hoe langer u ingeschreven staat, hoe meer kans u heeft om een woning toegewezen te krijgen.
Via al deze manieren komt u vervolgens in contact met een instantie, makelaar of huurbaas waarmee u een overeenkomst aan wilt gaan. Deze overeenkomst wordt dan vastgelegd in een huurcontract voor de woning. Dit huurcontract dient door beide partijen ondertekend te worden voordat de overeenkomst daadwerkelijk gesloten is.

Het huurcontract  van een woning

Een huurcontract  is meestal een stapel papieren met veel lettertjes en puntjes. Toch is het verstandig het niet alleen door te bladeren en te ondertekenen maar ook daadwerkelijk grondig te lezen. U wilt tenslotte wel weten wat er van u verwacht wordt en wat u van een ander kan verwachten.
In het huurcontract worden een aantal dingen besproken. Zo wordt er eerst duidelijk vermeld om welke woning het gaat en welke personen bij de huur betrokken zijn. Vervolgens komen de kosten aan bod. Alle kosten die betaald moeten worden of die nog niet bij de prijs inbegrepen zitten worden vermeld. U moet hierbij denken aan huurprijs, servicekosten en eventueel de inbegrepen kosten voor gas, water, licht en elektra. Ook wordt hier de berekening voor de borgstelling, de bemiddelingskosten en de huurprijs per maand genoemd. Bemiddelingskosten moet u vaak betalen bij een makelaar voor de bemiddeling die de makelaar gedaan heeft. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het regelen van een bezichtiging en het opstellen van het contract.
Verder worden de regels in het huurcontract woning vermeld waaraan huurder en verhuurder zich moeten houden. Bijvoorbeeld een regeling over huisdieren of over het verven van muren.

U kunt er ook voor zorgen dat de staat van het huis van tevoren wordt doorgenomen. Door de staat te vermelden in het contract weten beide partijen hoe deze was aan het begin van het contact. Dit kan bij opzegging van belang zijn voor het terugbetalen van de borg.

Algemene bepalingen huurovereenkomsten woonruimte

Aangezien er nog weleens een conflict kan ontstaan over bepaalde huurovereenkomsten, zijn er algemene bepalingen vastgesteld. Hierin staat waar de hurende, dan wel de verhurende partij zich aan moet houden.

Lees de algemene bepalingen goed door. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Huurcontract Kamer

Als u op uzelf gaat wonen in een studenten huis komt daar veel bij kijken. Zo ook het lezen en ondertekenen van uw huurcontract. Een huurcontract is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de verhuurder. Dit betekent dat er in dit huurcontract allemaal regels staan waar beide partijen zich aan moeten houden. Maar wat staat er allemaal in zo’n huurcontract?

Wanneer u het ouderlijk nest verlaat gaat u opzoek naar een kamer. U kiest eerst de gewenste stad uit. Vaak is dit de stad waar u gaat studeren, werken of waar u zich thuis voelt. Vervolgens gaat u opzoek naar een beschikbare kamer. Indien u een kamer heeft gevonden die u bevalt, dient u vervolgens een huurcontract te ondertekenen. Een huurcontract is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de verhuurder. Dit betekent dat er in dit huurcontract allemaal regels staan waar beide partijen zich aan moeten houden. Maar wat staat er allemaal in zo’n huurcontract?

Contractperiode en opzegtermijn

Ten eerste staat er in het huurcontract  vermeld om welke persoon en welke kamer het gaat. Vervolgens wordt er in het huurcontract ook altijd aangegeven welke periode het betreft. Veelal is er sprake van een bepaalde periode waarvoor de huurder tekent en waarbinnen de huurder de overeenkomst niet op kan zeggen. Meestal betreft deze periode minimaal een jaar. Zonder toestemming is het dan niet mogelijk het huurcontract van de kamer op te zeggen. Aan het opzeggen van uw huurcontract zit vaak ook een termijn verbonden. Let dus goed op dat u hiermee rekening houdt!

Kosten

In het huurcontract dat opgesteld is moet altijd vermeld worden wat de kosten zijn van de huur. Hierbij moet worden aangegeven wat de ‘kale huur’ per maand is. Kale huur houdt het bedrag exclusief servicekosten en kosten voor gas, water, licht en elektra in.
Het is mogelijk dat er een vaste prijs wordt gerekend voor het gebruik van gas, water, licht en elektra. Dit betekent dat u dit niet zelf hoeft te regelen maar een extra prijs betaalt bovenop de kale huur. Houd er wel rekening mee dat dit niet betekent dat er onbeperkt gebruik gemaakt kan worden van gas, water, licht en elektra. Lees daarom goed na om hoeveel euro het gaat. Meestal wordt er voor 75 euro gerekend. Dit is voldoende voor een persoon.

Hiernaast worden er ook vaak extra kosten in rekening gebracht. Zo moet er aan het begin van de contractperiode borg betaald worden. Deze is vaak ter hoogte van 1 à 2 maanden huur. Vaak zie je ook dat er bemiddelingskosten betaald moeten worden. Dit houdt in dat u betaalt voor de werkzaamheden van de makelaar die bemiddelt tussen jou en de verhuurder en het contract opstelt en doorvoert. Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat er één keer per jaar rioolheffing van de gemeente wordt gevraagd, ook dit is voor de rekening van de huurder.

Regels

Zomaar uw kamer betreden kan niet zonder eerst het huurcontract van de kamer te hebben ondertekend. Het huurcontract wordt opgesteld zodat beide partijen bepaalde rechten hebben en zodat duidelijk is wie er voor welke bijkomstigheden moet optreden. Dit resulteert vaak in veel regeltjes voor de huurder waaraan gehouden moet worden of waar rekening mee gehouden moet worden. Verschillende regels, bijvoorbeeld over het toestaan van huisdieren, geluidsoverlast en het verven van muren, geven de verhuurder het recht de huurder daarop aan te spreken indien één van deze regels overtreden wordt.

Antikraak wonen

De huurprijzen kunnen in sommige steden behoorlijk hoog zijn. Een goedkoop alternatief is antikraak wonen, omdat u dan een relatief lagere huurprijs betaald. Antikraak wonen is vooral populair onder de studenten die niet veel te besteden hebben, maar toch in de stad willen wonen. Ook kiezen kunstenaars er vaak voor om antikraak te gaan wonen. Vaak worden er grote ruimtes aangeboden die zij tot een eigen atelier kunnen omtoveren.

Antikraak is in het leven geblazen om leegstaand onroerend goed te bewaken. Door de lege panden op te vullen met antikrakers hoopt de overheid krakers, maar ook de verpaupering in wijken en bedrijvenparken tegen te gaan. De verpaupering kan namelijk leiden tot een verhoging van criminaliteit wat weer leidt tot een afnemend gevoel van veiligheid. De overheid heeft dus te maken met meerdere probleemstellingen.

Als u besluit antikraak te gaan wonen heeft u, juridisch gezien, minder rechten dan de reguliere huurder. Dit komt voornamelijk doordat antikraak wonen maar tijdelijk is. Omdat u een tijdelijke bewoner van het pand bent krijgt u geen huurcontract, maar een bruikleencontract. Dit betekent dat de wettelijke huurbescherming niet voor u van toepassing is.

Hoe komt u aan een antikraak woning? Door u in te schrijven bij een antikraakbureau. Vastgoedeigenaren melden zich aan bij een antikraakbureau, die vervolgens opzoek gaan naar de bewoners.

Krakers

Het kan zijn dat er in een bepaalde stad veel leegstand is qua woonruimte. De gemeente wil die panden graag opvullen met antikrakers, zodat die panden niet verpauperen of gekraakt worden. Maar wat is kraken nou precies? Krakers betreden een woning zonder toestemming van de eigenaar. Zij maken dus gebruik van leegstaand onroerend goed, alleen dan zonder permissie. Dit wordt ook wel occupatie genoemd. Vroeger was kraken nog legaal. In 1964 vond de eerste georganiseerde kraakactie plaats. Door de jaren heen werd de kraakbeweging steeds groter. Echter, in 1980 werd er met heel veel geweld een huis in de Vondelstraat in Amsterdam gekraakt en vervolgens ontruimd. De politie trad hard op en gebruikte zelfs tanken. In die tijd was er hoge woningnood dus werd kraken geaccepteerd. Krakers willen vaak een statement maken door zich af te zetten tegen de huidige consumptiemaatschappij. In Nederland is kraken sinds 1 oktober 2010 verboden. De maximale straf is 1 jaar cel of een geldboete. Indien er veel geweld wordt gebruikt, kan de straf oplopen tot twee jaar cel of een forse geldboete.

In Nederland is er steeds meer kritiek op de kraakbeweging. In de huidige maatschappij wordt kraken gezien als een onacceptabele inbreuk op eigendomsrecht. Ook vindt men dat krakers de panden niet goed onderhouden. Door het kraken an sich loopt de woning veel kraakschade op. De eigenaren van panden beweren dat door alle schade de waarde van hun panden dalen. Vandaar dat vandaag de dag eigenaren antikrakers in hun panden toe laten om dit soort taferelen te voorkomen. Een ander punt van kritiek is dat krakers het gezag van de overheid verwerpen op basis van anarchisme. Krakers houden zich niet aan de wetgeving, maar als zij voor de rechter moeten komen genieten zij wel van bepaalde regelgevingen die gunstig voor hen zijn.

Tijdelijke woonruimte

Zoals eerder genoemd, wil de overheid het kraken van leegstaande panden voorkomen. Dit kan dus door mensen antikraak in panden te laten wonen, maar het kan ook door tijdelijke verhuur op grond van de leegstandswet. Bekijk ons artikel over tijdelijke woonruimte.

Leegstandswet

Door de leegstandswet kan de eigenaar van een (koop) woning ervoor kiezen om zijn woning tijdelijk te verhuren. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de leegstandswet wanneer een woning al een tijd te koop staat en nog niet verkocht is. Bekijk het artikel over de leegstandswet.

Tijdelijk Contract

Vaak is een huurcontract niet voor onbepaalde tijd maar slechts tijdelijk voor een vooraf vastgestelde periode. Hoewel de regels links en rechts regelmatig worden overtreden mag een huurcontract in principe alleen voor bepaalde tijd zijn. Dit is voor wanneer de eigenaar de woning of kamer daarna weer “dringend nodig heeft” voor eigen gebruik.

Vaak is een huurcontract niet voor onbepaalde tijd. Een huurcontract is meestal slechts tijdelijk voor een vooraf vastgestelde periode. Hoewel de regels links en rechts regelmatig worden overtreden mag een huurcontract in principe alleen voor bepaalde tijd zijn. Zo’n contract is meestal geldig totdat de eigenaar de woning of kamer weer nodig heeft voor eigen gebruik. Dit kan betekenen dat de eigenaar de woning of kamer weer zelf gaat bewonen of omdat er een verbouwing plaats zal gaan vinden voor de uitvoering van een bestemmingsplan.

Hoewel een verhuurder het contract na een jaar kan opzeggen is deze opzegging alleen rechtsgeldig wanneer de huurder hiermee akkoord gaat. Indien deze niet akkoord gaat wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

De verhuurder kan natuurlijk altijd nog naar de rechter stappen. Deze zal de verhuurder alleen in het gelijk stellen wanneer deze de woning “dringend nodig heeft voor eigen gebruik” of wanneer de huurder zich niet als een goede huurder gedraagt. Andere mogelijkheden zijn de zogenaamde “diplomatenclausule” en wanneer er sprake is van inwoning bij de verhuurder, hospita verhuur. In dat laatste geval mag de verhuurder binnen de eerste 9 maanden van de huurperiode opzeggen zonder nadere verklaring.

Bij het opstellen van een tijdelijk contract dient de verhuurder dus in acht te nemen dat de tijdelijkheid van het contract rust in het vertrouwen dat de huurder na een jaar ook akkoord zal gaan met de opzegging en niet omdat deze wettelijke verankerd is.

In de praktijk is het dus belangrijk dat huurder en verhuurder een akkoord hebben dat de huurder na de afgesproken termijn bij beëindiging van het contract ook daadwerkelijk het pand zal verlaten. Verhuurders willen vaak een woning of kamer voor bepaalde tijd verhuren om bijvoorbeeld een dubbele hypotheek te overbruggen of totdat een verbouwingsplan kan worden uitgevoerd. De “redelijkheid” en “billijkheid” van de huurder is om hier begrip voor op te brengen en een eerlijke afspraak te maken met de opsteller van het tijdelijke huurcontract omtrent de huurperiode en een eventuele verlening hiervan.

Huurcontract Opzeggen

Als u gaat verhuizen moet u eerst uw oude huurcontract opzeggen. Aan het opzeggen van een huurcontract zijn een aantal voorwaarden verbonden. Meestal staat vermeld in het huurcontract hoe deze opgezegd moet worden. Houd er rekening mee dat dit niet van de een op de andere dag gedaan is. Hier gaat zeker een bepaalde tijd overheen. Dit heeft te maken met de opzegtermijn.

Opzegtermijn

Vaak is de opzegtermijn minimaal één maand en soms wel langer. Houd dit dus in gedachte. U bent namelijk verplicht de huur te betalen tot de officiële datum van opzegging.  De opzegtermijn van het huurcontract kan tussen de partijen worden afgesproken en is normaliter terug te vinden in het contract zelf. Deze afspraken kunnen overigens niet geheel vrij gemaakt worden. De minimale opzegtermijn voor het huurcontract is één maand, en de maximale opzegtermijn is drie maanden. Dit zijn de opzegtermijnen voor de huurder. De opzegtermijn van een huurcontract hangt af van of u een huurder of verhuurder bent. De verhuurder moet zich aan strengere regels houden, de minimale opzegtermijn is in dit geval 3 maanden. Voor elk jaar dat de huurder reeds de woonruimte gehuurd heeft komt hier nog een maand bovenop. Een klein voorbeeld: wanneer een huurder 5 jaar in een appartement heeft gewoon moet de verhuurder een opzegtermijn van 3 + 5 = 8 maanden hanteren.

Hoe zegt u een huurcontract op?

De meest gebruikelijke manier om een huurcontract op te zeggen is door het sturen van een aangetekende brief. Dit geldt voor zowel de huurder als de verhuurder. In uw contract staat vaak vermeld waar u deze brief heen moet sturen. Vermeld in uw brief altijd om welke ruimte het gaat, welke datum het nu is en per wanneer u het huurcontract wil opzeggen. Meestal is het de bedoeling dat u alleen de 1e van de maand kan opzeggen, tenzij dit anders vermeld is in uw huurcontract. Is het bijvoorbeeld 13 juni en is de opzegtermijn een maand, dan kunt u uw huurcontract opzeggen van af 1 augustus.

Kunt u niet vinden hoe u uw huurcontract moet opzeggen, of heeft u meer vragen neem dat contact op met de verhuurder. Deze kan u hierbij verder helpen en meer informatie hierover verschaffen.

Opzegging door verhuurder

Het is ook mogelijk dat niet de huurder maar de verhuurder het huurcontract wil opzeggen. Ook hier is het verplicht dit schriftelijk te melden aan de huurder. In deze brief zal de rede moeten staan van de opzegging en de datum wanneer het huurcontract niet meer geldig zal zijn. Deze opzegperiode is voor de verhuurder vaak langer dan voor de huurder, dit om de huurder de mogelijkheid te geven op zoek te gaan naar iets anders. De reden die gegeven wordt moet in overeenstemming zijn met de regels die staan opgesteld in het huurcontract. Heeft de huurder een van deze regels overtreden dan is de verhuurder toegestaan deze rede te gebruiken om het huurcontract op te zeggen. Is de rede niet geldig, dan hoeft de huurder niet akkoord te gaan met de opzegging. Het is dan mogelijk dat er een rechter aan te pas moet komen.

Borg

Wanneer u een woonruimte huurt zal er door de verhuurder een borg worden gevraagd. De verhuurder heeft deze borg nodig voor het geval u een huurachterstand oploopt of onzorgvuldig met het pand omgaat en vele beschadigingen maakt. Voor het betalen en terugbetalen van de borg zijn wettelijke procedures vastgesteld.

De borg betaling bij aanvang

Bij aanvang van de verhuur zal de verhuurder u vragen om een borgstelling. De hoogte van deze borg is in principe niet aan regels gebonden. De borg mag echter niet onredelijk hoog zijn. In de praktijk zal een rechter een borg van 3 maal de maandelijkse kale huur nog als redelijk zien maar meer waarschijnlijk niet.

De hoogte van de borg moet opgenomen zijn in het contract en de verhuurder dient bij het ontvangen van de borgstelling een kwitantie af te geven aan de huurder. Hierna dient een inspectierapport opgemaakt te worden van het gehuurde. Hierbij komen huurder en verhuurder samen overeen hoe de staat van het pand is, en welke beschadigingen reeds aanwezig zijn. Voor de teruggave van de borg is een inspectierapport voor de verhuurder onmisbaar.

De terugbetaling van de borg

De terugbetaling van de borg is soms een hekel punt tussen huurder en verhuurder. Om problemen te voorkomen zijn er duidelijke regels opgesteld met betrekking tot deze procedure. Of u de borg voor 100% terugkrijgt hangt af van de staat waarin de woning is. Zijn er bijvoorbeeld dingen kapot gegaan of zijn er dingen veranderd, dan kunnen deze kosten afgetrokken worden van de borg. De verhuurder kan echter niet zomaar bedragen aftrekken. Er moet uiterlijk een maand voor het vertrek van de huurder een eerste inspectierapport worden opgemaakt door de verhuurder. Hierin wordt vermeld welke veranderingen er door de huurder nog moeten worden verwijderd en welke reparaties moeten worden gemaakt. Dit zijn veranderingen en mankementen ten opzichte van het originele inspectierapport. De huurder krijgt hierna de tijd om deze veranderingen/reparaties voor eigen rekening te maken.

Bij verhuizing volgt vervolgens de eindinspectie. Hierbij wordt gekeken of de mankementen die tijdens de  eerste inspectie aan het licht zijn gekomen goed zijn verholpen en er eventueel nog andere verbogen gebreken zijn. Daarnaast wordt gekeken of de woning schoon, leeg en netjes is opgeleverd. Op basis hiervan wordt een eindinspectierapport opgemaakt waarin een eventuele verrekening van de borg plaatsvindt. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat wanneer er geen inspectierapport is opgemaakt bij aanvang van de huur, het in principe niet mogelijk is voor de verhuurder om enige borg in te houden. Hij of zij kan immers niet aannemelijk maken dat het pand in andere staat was opgeleverd bij aanvang. Uiteraard dient er door de verhuurder sowieso rekening gehouden te worden met normale slijtage aan het gehuurde. Zo zal de vloer er niet hetzelfde meer uitzien als toen deze net gelegd werd. Wanneer de huurder zich echter als een goede huurder heeft gedragen en de normale zorg voor de vloer heeft gedragen kan de verhuurder hier geen borg voor inhouden.

Termijn van de terugbetaling

De terugbetaling van de borg kan even op zich laten wachten. Beide partijen kunnen de maximale termijn hiervoor in het huurcontract afspreken. Wanneer er niks is afgesproken over de terugbetalingstermijn van de borg in het contract dan mag ervan worden uitgegaan dat een termijn van één maand na verhuizing als redelijk wordt beschouwd.