Leegstandswet

Door de leegstandswet kan de eigenaar van een (koop) woning ervoor kiezen om zijn woning tijdelijk te verhuren. Vaak wordt

Vergunning schutting

Schutting of erfafscheiding plaatsen? Een schutting of perceelsafscheiding bouwen is in de meeste gemeentes vergunningsvrij.  Echter…alleen wanneer u deze in het

Kapvergunning

Boom in eigen tuin kappen? Heb je dan een kapvergunning nodig? In sommige gemeenten is het verboden om bomen te

Vergunning dakkapel

Indien je een dakkapel wil plaatsen aan de achterkant of zijkant van het huis, dan heb je geen vergunning nodig.

Bouwvergunning nodig

Hoe kan ik controleren of een bouwvergunning nodig is en of die vergunning eventueel ook is verleend? Wil je een