Leegstandswet

Door de leegstandswet kan de eigenaar van een (koop) woning ervoor kiezen om zijn woning tijdelijk te verhuren.

Vaak wordt er gebruik gemaakt van de leegstandswet wanneer een woning al een tijd te koop staat en nog niet verkocht is. Het voordeel van verhuren via de leegstandswet is dat de verhuurder de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst op te zeggen. De verhuurder hoeft in de geschetste situatie geen rekening te houden met huurbeschermingsbepalingen. Wel moet de verhuurder een vergunning bij de gemeente aanvragen.

Criteria om uw woning te verhuren via de leegstandswet              

Er zijn verschillende criteria waaraan uw woning moet voldoen indien u het via de leegstandswet wilt verhuren. Het geldt voor:

  1. Een woonruimte die bestemd is voor de sloop of een huurwoning die bestemd is voor renovatie
  2. Het betreft een woonruimte die nog nooit bewoond is geweest, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw.
  3. De woning dient geheel of gedeeltelijk, in een periode van ten minste 12 maanden voor de leegstand,  bewoond te zijn geweest door de eigenaar.
  4. Een ruimte, in de tien jaar voordat die leeg kwam te staan, minstens drie jaar als woonruimte verhuurd is geweest.

Wanneer uw woning voldoet aan bovenstaande criteria, dient u nog wel rekening te houden met een eventuele hypotheek. Indien u een hypotheek heeft, moet u eerst nog toestemming vragen aan uw hypotheekverstrekker. Wanneer u toestemming vraagt, moet u vooral niet vergeten om te melden dat het om tijdelijke huur op basis van de leegstandswet gaat. Zo heeft de hypotheekverstrekker zekerheid dat de huurovereenkomst kan worden opgezegd en zal hij eerder geneigd zijn om toestemming te geven.

Vergunning aanvragen bij de gemeente

Om een vergunning bij de gemeente aan te vragen dient u een volledig ingevuld formulier bij de gemeente in te leveren. De gemeente zal de aanvraag inspecteren en indien akkoord u een vergunning verschaffen. Het kan ongeveer zes weken duren voordat u te horen krijgt of er een vergunning aan u wordt toegekend. Ook kunt u het aanvraagformulier downloaden.

Overheid

Er is sinds 1 juli 2013 een nieuwe leegstandswet van kracht. De wet is verruimd. Door de nieuwe wet is het lonend om leegstaande kantoorpanden om te bouwen naar woonruimte. Dit trekt investeerders aan omdat zij de ombouw makkelijker kunnen terugverdienen. Dit geldt niet alleen voor kantoorpanden maar ook voor leegstaande scholen of ziekenhuizen. Bij een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan wordt de vergunning in één keer verstrekt.

In de huidige markt is gebleken dat renovatie- en sloopplannen voor huurwoningen vaak veel uitloop hebben. In de nieuwe regeling van de leegstandswet staat dan ook dat de maximumduur voor tijdelijke verhuur van renovatie- en sloopwoningen wordt verlengd tot zeven jaar. Hierdoor kunnen de woningen gedurende die periode bewoond worden, dan wel bewoond blijven.

De eisen die staan voor het krijgen van een vergunning blijven hetzelfde.

De leegstandswet

De officiële leegstandswet kunt u vinden op onderstaande website:

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20100817/publicatie_wet/f=/vij19efljpx8.pdf

Lees de wet zorgvuldig door. Zo weet u waar u recht op heeft en wat voor uw situatie mogelijk is.