Vergunning dakkapel

Indien je een dakkapel wil plaatsen aan de achterkant of zijkant van het huis, dan heb je geen vergunning nodig.  Maar let op, als je een dakkapel aan de zijkant van je huis wilt laten plaatsen, kan deze alleen zonder vergunning gebouwd worden, als deze niet aan een openbaar gebied ligt, bijvoorbeeld aan een openbare weg, gemeente perk of bosjes.

Als je met een aantal regels rekening houdt, kun je prima je dakkapel zonder vergunning (laten) plaatsen. Het gaat dan vooral over de positie van de dakkapel op het dak. Om de dakkapel vergunningsvrij te kunnen laten plaatsen, moet je aan een aantal regels houden, te weten:

  • Plaatsing, waar precies op het dak
  • Model, dakopbouw met plat dak en ondoorzichtige zijkanten
  • Afmetingen van de dakkapel

Er gelden maximale afmetingen voor de dakkapel als je deze zonder vergunning wilt plaatsen:

  • Hoogte: maximaal 1,75 m
  • Onderkant: tussen 0,5 m en 1 m boven de dakvoet
  • Bovenkant: minimaal 0,5 m onder de daknok
  • Zijkanten: minimaal 0,5 m van zijkanten van het dakvlak
  • Zijkanten bij rijtjeshuis: minimaal 0,5 van woningscheidende muur

Zonder vergunning bouwen is natuurlijk aantrekkelijk, het scheelt tijd en geld. Het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel kan lang duren, soms wel 2 maanden. Ook zijn hier kosten aan verbonden, die kunnen varieren van  € 100,= tot € 300,=. Dit verschilt per gemeente.

Burenrecht & Bouwbesluit

Als je geen vergunning nodig hebt, zijn er toch een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en in het Burgerlijk Wetboek. In het Bouwbesluit staan de technische eisen, te weten veiligheid en gezondheid. Een goed bouwbedrijf houdt hier standaard rekening mee. Maar…vergeet het niet te controleren of ze het ook doen.

In het Burgerlijk Wetboek is het Burenrecht vastgelegd. Dit gaat vooral over gebruikelijke en normale omgangsvormen. Dus licht uw buren van te voren in van uw plannen, drink een kopje koffie en overleg ook met hen wanneer zij het minste overlast hebben. Probeer ook dit soort zaken in het voorjaar te plannen. Bij uitloop van de werkzaamheden is er dan nog genoeg tijd en goed weer om de werkzaamheden goed af te ronden. En…misschien willen zij wel mee doen, wat kan schelen in de kosten van steigerbouw, kraanhuur etc..

Bouwvergunning nodig ?

Denk je dat de dakkapel niet aan de eisen voor vergunningsvrij bouwen voldoet ? Of heb je aanvullende vragen, neem dan contact op met de Gemeente.  Dit voorkomt lang wachten op antwoord en je weet meteen waar je aan toe bent. je kunt ook naar de website omgevingsloket.nl  gaan en daar e.e.a. controleren. Bellen is echter sneller en je krijgt dan meestal direct duidelijk antwoord.