Kapvergunning

Boom in eigen tuin kappen?

Heb je dan een kapvergunning nodig? In sommige gemeenten is het verboden om bomen te kappen. Zelfs als deze in uw eigen tuin zou staan. Ook geldt dit voor het verplaatsen, rooien, weghalen en andere handelingen waardoor de boom dood kan gaan of ernstig beschadigd kan raken. Voor het kappen van een boom moet u altijd eerst een vergunning aanvragen bij de desbetreffende gemeente. Met deze kapvergunning verkrijgt u toestemming om de boom of struik te kappen of snoeien.  In de meeste gemeenten heb je  vanaf een stamomtrek van 30 cm een kapvergunning voor nodig.

Wat kost een kapvergunning?

Dit verschilt per gemeente, soms is het gratis en bij andere gemeentes betaald u soms wel €738 !

De top 10 duurste gemeentes voor het verkrijgen van een kapvergunning zijn :
1 Rotterdam €738,-
2 Utrecht €388,-
3 Deventer €182,- tot €300,-
4 Delft €127,-
5 Amsterdam €122,-
6 Haarlem € 114,-
7 Tilburg € 90,-
8 Venlo € 80,-
9 Enschede € 56,-
10 Emmen € 51,-

Sinds 1 oktober 2010 moet je een  kapvergunning aanvragen voor het kappen van bomen. Dit geldt voor bomen binnen de bebouwde kom. Woon je buiten de bebouwde kom, dan vallen bomen onder de Boswet. In dat geval moet je de kap melden bij de provinciale boswetambtenaar. De gemeente verleent over het algemeen een vergunning als de boom ziek is, deze een gevaar vormt, te dicht op de gevel of erfgrens staat of op andere manieren overlast veroorzaakt. Hoe streng de regels zijn, verschilt per gemeente. Kijk op op omgevingsloket.nl

Als je geen vergunning aanvraagt, kun je een boete krijgen. Schakel voor de zekerheid een specialist in voor het daadwerkelijk kappen. Het blijft een gevaarlijke klus !