Overdrachtsbelasting

Wanneer u een woning gaat kopen zijn er verschillende soorten kosten die u maakt. Zo valt de overdrachtsbelasting ook onder het kostenplaatje. De overdrachtsbelasting dient betaald te worden wanneer u economisch of juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen. Onder zaaklichamen valt een woning of een bedrijfspand. U wordt juridisch eigenaar, wanneer de notaris in een akte vastlegt dat u de eigenaar bent.

Ook neemt de notaris in die akte een fiscale verklaring op. Daarin verklaart hij dat u recht heeft op 1 of meer vrijstellingen en dat u overdrachtsbelasting moet betalen. Vervolgens laat de notaris de akte inschrijven bij het Kadaster. Wanneer de notaris niet in de akte vastlegt  dat u de eigenaar bent of als er een akte is, maar deze vervolgens niet wordt ingeschreven bij het Kadaster, dan wordt u economisch eigenaar. U heeft als economische eigenaar rechten en plichten. Hierbij moet u denken aan het recht op levering en de plicht om de koopsom te betalen. Tevens loopt u risico van waardeverandering.

Voor woningen is de belasting 2% en 6% voor andere onroerende zaken. Voor een tuin, garage of een schuur betaalt u ook 2%. Ook wanneer u deze zaken later dan de woning koopt. Dan betaalt u nog steeds die 2%. Met de overdrachtsbelasting worden voorzieningen zoals wegen en gezondheidszorg betaald. Er zijn twee manieren om de overdrachtsbelasting te betalen. Zo kan een notaris namens u aangifte doen voor de overdrachtsbelasting of u doet zelf aangifte.

De notaris doet aangifte wanneer u juridisch eigenaar wordt van onroerende zaken. U doet zelf aangifte als u economisch eigenaar wordt. Hiervoor dient u een aangiftebiljet voor de overdrachtsbelasting naar uw eigen belastingkantoor op te sturen. Een aangiftebiljet kunt u bij de belastingdienst opvragen.

Overdrachtsbelasting aftrekbaar

Belangrijk om te weten is dat de overdrachtsbelasting niet fiscaal aftrekbaar is van de belasting. Echter, wanneer je de overdrachtsbelasting meefinanciert op je hypotheek, dan komt de rente die je daarover betaalt wel in aanmerking voor aftrek. Om het wat duidelijker te maken is hier een voorbeeld. U koopt een woning van 245.000. Voor deze woning betaalt u 4.900 euro overdrachtsbelasting (2% x  245.000).

Omdat u op moment van aankoop niet over dit bedrag beschikt, besluit u het mee te financieren in uw hypotheek. U sluit daarom een hypotheek ter waarde van 249.900 euro af. Over dit bedrag betaald u uiteraard hypotheekrente en die rente, die je betaalt over het bedrag van de overdrachtsbelasting, is fiscaal aftrekbaar.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

In sommige gevallen kunt u vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfsoverdracht of verplaatsing van een landbouwbedrijf. Er zijn wel bepaalde voorwaardes waar u aan moet voldoen. Dat geldt voor alle vrijstellingen van overdrachtsbelasting. Om te weten of u in aanmerking komt voor vrijstelling van overdrachtsbelasting kunt u contact op nemen met de Belastingdienst.

Geen overdrachtsbelasting betalen

Er zijn omstandigheden waarbij u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen. Zo hoeft u geen belasting te betalen wanneer u door huwelijk of scheiding eigenaar wordt van een woning. Ook hoeft u geen belasting te betalen als u een woning erft. Voor meer situaties waarbij u geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen, kunt u op de site van de Belastingdienst kijken.