Notariskosten

Wat doet de notaris nou precies?
Een notaris is een persoon die onpartijdig afspraken tussen partijen vastlegt. Een notaris heeft geheimhoudingsplicht en mag dus nooit aan derde informatie lekken. Tevens wordt er van de notaris verwacht dat hij de wetten naleeft. Notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en staan onder toezicht bij de Kamer van Toezicht en het Bureau Financieel Toezicht. In de wet staat dat  de notaris openbaar ambtenaar en ondernemer is. Wanneer de cliënt aan de notaris vraagt om een testament op te stellen mag de notaris dit niet zonder een geldige reden weigeren. Dit komt voort uit het feit dat de notaris dient te handelen in het publieke belang. Dit uit zich in de verplichting, ministerieplicht, om op verzoek van partijen een akte te maken. Echter de notaris is dus volgens de wet ook een ondernemer en is hierdoor verplicht om de commerciële belangen van zijn kantoor in de gaten te houden.

De notaris mag zelf een honorarium (tarief), voor u de notariskosten, in rekening brengen en zorgt hiervoor zijn eigen inkomsten. Hij mag de hoogte van zijn honorarium zelf vaststellen. Wel heeft de overheid ervoor gezorgd dat er maximaal tarief is voor personen die minder daadkrachtig zijn. Tip: Ga voordat u een notaris in dienst neemt prijsvergelijken. De ene notaris is goedkoper dan de ander. Nadat u verschillende notarissen heeft vergeleken, weet u wie de goedkoopste notaris is.

Opleiding

Er zijn verschillende soorten universiteiten in Nederland waar men Notarieel recht kan studeren. De opleiding duurt in totaal vier jaar. Echter, voordat men echt notaris genoemd mag worden, dient men een drie jaar durende postdoctorale opleiding en minimaal zes jaar werkervaring in het notariaat te hebben. Er zijn verschillende notariële studieverenigingen maar zij hebben één overkoepelend orgaan. Dit orgaan is de Broederschap der Notariële Studenten.

Werkterrein van de notaris

De notaris  is bevoegd om aktes op te stellen voor onder andere op het gebied van personen- en familierecht. Voorbeelden hiervan zijn huwelijkse voorwaarden, testamenten en echtscheidingsaktes. Vervolgens zijn de notarissen ook bevoegd om aktes op de maken voor rechtspersonenrecht zoals oprichtingsaktes en statutenwijzigingen. Als laatst maken zij ook aktes op voor onroerend zaakrecht, hieronder vallen hypotheekaktes. Het takkenpakket van de notaris is dus vrij divers.

Kosten

Uiteraard wilt de notaris ook een vergoeding voor zijn geleverde diensten. Dit geldt ook voor als men een hypotheek afsluit. De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte dan wel de overdrachtsakte. Als koper bent u verplicht om een notaris in te schakelen. De notaris is namelijk als enige bevoegd om een notariële akte op te maken. De notariskosten, bij een hypotheek van 250.000 euro, liggen rond de 1.000 euro. Echter een nieuwbouwwoning koopt u ‘vrij op naam’ (v.o.n.). In dit geval zijn de notariskosten voor de eigendomsoverdracht en de BTW bij de koop inbegrepen. Wanneer er notariskosten zijn gemaakt voor het afsluiten van een lening, om een verbouwing te bekostigen of voor onderhoud van de woning, zijn de notariskosten fiscaal aftrekbaar. Zoals eerder staat aangeven mag de notaris zelf zijn tarieven berekenen. Wel moet de notaris aangesloten zijn bij de Nederlandse Orde van notarissen. Houd rekening met deze kosten bij de verkoop of koop van uw huis.