Nationale Hypotheek Garantie

De overheid heeft in 1995 de Stichting Waarborgfonds opgericht. De Stichting moet toezien dat de aankoop, behoud en verbetering van de eigen woning bevorderd wordt. Dit wordt gerealiseerd via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het kan zijn dat u in een situatie terecht komt waardoor u uw hypotheek niet kunt betalen. In dit geval kunt u gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Het fonds betaalt dan het volledige aankoopbedrag aan de bank tegen een lage rente.

Sinds 2014 betaal je voor deze garantie een eenmalig fiscaal aftrekbare borgtochtprovisie van 1%. Dit is 1% over het totale hypotheekbedrag. In ruil voor de NHG zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit is een voordeel die kan oplopen tot 0,7% per jaar.

Voorwaarden voor een hypotheekgarantie

Er zijn verschillende mogelijkheden om een Nationale Hypotheek Garantie aan te vragen. Zo kunt u een hypotheek met NHG aanvragen via een tussen persoon of via uw geldverstrekker. Diegene beoordeelt vervolgens of u aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een hypotheekgarantie.

U wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit is een stichting achter NHG. Een paar van de belangrijkste voorwaarden zijn: de maximale hypotheek bij oversluiten €265.000 is; de maximale hypotheek inclusief kosten voor aankoop tot 1 juli 2014 €290.000 is, want daarna  gaat de NHG-grens omlaag naar €265.000; de maximale koopsom bij bestaande bouw en nieuwbouw €273.584 is, exclusief 6% bijkomende kosten en dat de marktwaarde vrij van huur en gebruik is van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport.

Restschuld en Nationale Hypotheek Garantie

Een restschuld ontstaat wanneer de verkoop van uw huis minder opbrengt dan de hoogte van uw hypotheekschuld op dat moment. Dus u maakt verlies op de verkoop. Het kan zijn dat u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie heeft afgesloten. Wanneer dit het geval is vergoedt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen uw restschuld aan de geldverstrekkende partij. Het kan zijn dat u dit alsnog moet terugbetalen, maar het komt ook voor dat de restschuld wordt kwijtgescholden.  Hier zijn echter wel bepaalde voorwaarden voor.

Zo wordt uw restschuld kwijtgescholden wanneer u de hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen door (echt)scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner. Ook wordt het kwijtgescholden wanneer u uw betalingsachterstand bestrijd door zoveel mogelijk uw hypotheeklasten te blijven betalen. Nog een andere voorwaarden voor het kwijtschelden van de restschuld is dat u de woning met toestemming van de geldverstrekker verkocht heeft met behulp van een makelaar.

Het is sinds 1 januari 2014 makkelijker geworden om te verhuizen met een restschuld. De regels voor de Nationale Hypotheek Garantie zijn versoepeld en zodanig dat een restschuld van NHG-woningen mee te financieren is in een nieuwe hypotheek met NHG. Echter is het meefinancieren van de restschuld niet afdwingbaar. Banken kunnen de aanvraag nog steeds weigeren, maar de Nationale Hypotheek Garantie kan dat niet meer. Wanneer uw verzoek is  afgewezen kunt u het alsnog een jaar later weer proberen. Dit kan zinvol zijn aangezien het per jaar kan verschillen of banken toestemming geven voor het meefinancieren van de restschuld.

NHG ook bij verbouwing

Met een NHG betaalt SWEW bij gedwongen verkoop de restantschuld. De NGH is niet alleen nuttig bij aankoop van een woning, maar ook bij de financiering van een verbouwing, groot onderhoud of isolatie.

De kosten worden dan meegefinancierd met de NHG. Dit geldt voor verbouwing van een bestaande woning maar ook meerwerk bij nieuwbouw. Ook een mooie tuin aanleggen of een parketvloer valt hieronder.

Er gelden enkele algemene voorwaarden: u hebt taxatierapport, bouwkundig rapport of een eigen specificatie nodig.

Bij verbouwingskosten of kwaliteitsverbetering van meer dan 2.500,– bestaat er een depotverplichting. De geldverstrekker betaalt op basis van door u ingeleverde facturen.

Ook energiebesparende voorzieningen kunt u met NHG meefinancieren, zoals een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie. Meer informatie? Ga naar de website van de NHG.