Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht. Het is een recht om een stuk grond te gebruiken waarvan iemand anders de eigenaar is. De pachter heeft gelijke rechten als de eigenaar, maar hij mag niks doen waardoor de waarde van het stuk grond zou verminderen. Er moet jaarlijks een bedrag worden betaald voor het gebruik van het stuk grond. Dit bedrag wordt ook wel het canon genoemd. De afspraken die worden gemaakt over erfpacht worden vastgelegd in het erfpachtcontract. Vervolgens wordt dit contract geratificeerd met een notariële akte, die wordt ingeschreven in het openbare registers. In het contract staan gegevens van de erfpachter, locatie van de in erfpacht uitgegeven grond, kadastrale gegevens, omschrijving van bebouwing en gebruik, de canon, looptijd en tijdvak.

Geschiedenis van de Erfpacht

Vroeger, in het oude Egypte, bestond erfpacht al. De staat gaf toen staatsgrond in erfpacht uit. Maar de Egyptenaren waren niet de enige die hier gebruik van maakten. Om belastingpenningen te ontvangen gaven de Romeinen ook grond in erfpacht uit. Erfpacht is dus al een eeuwen oude “gewoonte”. Ook in Nederland heeft het een aardig historisch bestaan. Zo werd er in de 15e en 16e eeuw de eerste stukken grond in Amsterdam als erfpacht uitgegeven. De grondeigenaren gaven hun grond die zij zelf niet wilden of konden bebouwen uit in erfpacht. Hiermee nam de huurder van het stuk grond de taak op zich om het stuk grond te onderhouden en bebouwbaar te maken. In Amsterdam gaat de erfpacht waarschijnlijk verdwijnen. In 2015 wordt er een referendum gehouden waar woningeigenaren de grond van de gemeente mogen kopen en hiermee dus zelf eigenaar van het stuk grond worden.

Erfpachtwet

Vaak wordt gevreesd dat grondeigenaren forse verhogingen doorvoeren waardoor de pachter in betalingsproblemen komt. Banken hanteren daarom sinds 2010 strengen regels rondom erfpacht. Zo kunnen erfpachtcontracten die voor een onbepaalde tijd zijn, alleen nog maar in aanmerking komen voor een hypotheek. Echter, eigenaren van woningen op erfpacht hebben steeds meer moeite met het verkopen van hun woning door deze maatregel. Gelukkig zijn er verschillende belangenorganisaties die zich voor hen sterk maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ‘Vereniging van Erfpachters’, ‘Vereniging Eigen Huis’ en de ‘stichting Gedupeerde Particulieren Erfpacht’.

Erfpacht gemeenten in Nederland

Er zijn meerdere gemeenten die nog een erfpachtsysteem hanteren. Zo hanteren de gemeenten Amsterdam, Binnenmaas, Diemen, Zandvoort, Utrecht en Hendirk-Ido-Ambacht nog het erfpachtsysteem. Vaak houden de gemeenten vast aan een erfpachtstelsel om zo grondspeculatie tegen te gaan.

Notaris

Wanneer u van plan bent om een woning te gaan kopen en u niet goed weet wat u aan moet met de regelingen omtrent de erfpacht, laat u dan adviseren door een notaris. Het kan namelijk zo zijn dat de canon is afgekocht. In dit geval hoeft u geen vergoeding meer te betalen. Ook kan het zijn dat u de canon zelf kan afkopen. Wist u bijvoorbeeld dat de jaarlijkse canon aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting? De afkoopsom echter niet. Ook kan de notaris u advies geven over de erfpachtvoorwaarden. Het is namelijk niet altijd even makkelijk om de financiering rond te krijgen voor een woning met erfpacht. Voor de financieringsvoorwaarden kunt u terecht bij de bank.